Training Veilige Zorgrelatie 

Datum 12 december 2023 

Locatie Leiden

Ook binnen de organisatie kan de zorg ontsporen. De organisatie zorgt voor een veilige zorgrelatie door zorg en veiligheid te bieden aan zowel de cliënten / bewoners als het personeel. In deze basistraining wordt nader ingegaan op wat is een Veilig Zorgrelatie en hoe kan hier binnen de organisatie handen en voeten aan gegeven worden. De training is interactief. Je leert van- en met elkaar. Je doet inspiratie op hoe je verder kan in de eigen organisatie.
aanmelden