Skip to content

 Iedereen heeft recht op een veilig thuis!

bg-home-mob

Aanbod

Beroepskrachten, die in hun werk huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen signaleren, zijn verplicht de stappen van de meldcode (link meldcode, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode te volgen. Na het volgen van de trainingen hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden om dit te doen. 

Het aanbod is altijd maatwerk. Vanuit jouw vraag, het wettelijk kader, de wetenschappelijke inzichten en mijn deskundigheid komen we tot een training die aansluit.

Voor andere trainingen, bijvoorbeeld voor vrijwilligers, voor workshops, voor de training Veilige Zorgrelatie:
neem contact op!

Over VeerKRACHT

Ik ben Marjanne van Esveld, trainer, coach en adviseur. Sinds 2015 werk ik zelfstandig onder de naam VeerKRACHT.

Zoek je expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling? Dit is het aanbod van VeerKRACHT

  • Advies over het opstellen, implemeteren en borgen van de meldcode met het vijf stappenplan
  • Trainingen over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling voor beroepskrachten en vrijwilligers
  • Workshops, bijscholing over financieel misbruik, ontspoorde zorg, cultuursensitiviteit en de veilige zorgrelatie

Maatwerk

Met veel motivatie en plezier geef ik trainingen. Tijdens het ontwerpen, op basis van de opdracht, wordt de training het product van jouw vraag als opdrachtgever en van mijn deskundigheid – op inhoud rekening houdend met de benodigde competenties, het wettelijk kader en wetenschappelijke inzichten.  Deelnemers uit alle beroepsgroepen zag ik terug in de trainingen. Van kinderopvang tot ouderengeneeskundigen, van onderwijs tot woningcorporaties. Tijdens de trainingen beweeg ik mee met de leerstijl, de verwachtingen en leervragen van de deelnemers. Deelnemers geven me terug dat ik interactief goed kan meebewegen en in kan spelen op hun vragen.
Tijdens het trainen geef ik instructie, lok ik uit tot reflectie, maar ben ik ook coachend. Ik nodig uit om na te denken hoe normen, waarden en dilemma’s een rol spelen in hun (niet) handelen. De trainingen zijn met gevarieerde werkvormen een mix van kennis en kunde, ze zijn praktisch en bedoeld om er direkt mee aan de slag te kunnen gaan. 
Na(ast) diverse functies in de gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, geef ik al sinds 2003 trainingen over de aanpak huiselijk geweld. Ik weet praktische werkervaring te combineren met theoretische kennis. Ik heb een gedegen theoretische achtergrond. Zo studeerde ik af als master jeugdzorg, docent en coach. 

Ambitie

Als verpleegkundige in een groot binnenstad ziekenhuis werd ik veel geconfronteerd met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het kwam hard binnen, want ik zag concreet dagelijks hoeveel het uit kan maken waar je wieg staat en welke impact onveiligheid thuis heeft. Het is steeds mijn missie gebleven om een steentje bij te dragen in het stoppen van huiselijk geweld, en daarbij een bijdrage te leveren aan welzijn en ontwikkeling van ieder kind, van ieder mens. 
Mijn uitdaging is dat de aanpak van ouderenmishandeling in de toekomst net zo veel aandacht krijgt als de aanpak van kindermishandeling. Ik ben voorzitter van de Stichting Aanpak Ouderenmishandeling.

Woorden die bij mij passen: 

Deskundig, veilig, respectvol, uitnodigend, flexibel, doelgericht, praktijkgericht, gepassioneerd

Marjanne-van-Esveld