Skip to content

 Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis!

Aanbod

Iedereen die in een werksituatie huiselijk geweld of kindermishandeling kan signaleren, is verplicht om volgens de stappen van de meldcode te onderzoeken of er bij zorgwekkende signalen sprake is van huiselijk geweld. En ook om te zorgen dat er hulp komt om het geweld te stoppen. De trainingen bieden de beroepskrachten en aandachtsfunctionarissen voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om te signaleren en in actie te komen!

Het aanbod is altijd maatwerk. Vanuit jouw vraag, het wettelijk kader, de wetenschappelijke inzichten en mijn deskundigheid komen we tot een training die aansluit.

Voor trainingen voor vrijwilligers, voor workshops: neem contact op!

Over VeerKRACHT

Ik ben Marjanne, trainer, coach en adviseur. Sinds 2015 werk ik zelfstandig onder de naam VeerKRACHT.

Ik geef trainingen over de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling.

Als verpleegkundige in een groot binnenstad ziekenhuis werd ik veel geconfronteerd met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het kwam hard binnen, want ik zag concreet dagelijks hoeveel het uit kan maken waar je wieg staat en welke impact onveiligheid thuis heeft.

Mijn missie werd om een steentje bij te dragen in het stoppen van huiselijk geweld, en daarbij een bijdrage te leveren aan welzijn en ontwikkeling van ieder kind, van ieder mens.

Na diverse functies in de gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, geef ik sinds 2003 trainingen over de aanpak huiselijk geweld. Vanaf 2008 was ik tevens projectleider voor de preventieve taken van de jeugdzorg bij JSO in Gouda en had daarbij o.a. de taak om de meldcode te implementeren. Ik weet mijn praktische werkervaring uit de verpleging, kinderopvang, onderwijs, trainingswerken coaching te combineren met theoretische kennis. Ik heb ook een gedegen theoretische achtergrond. Zo studeerde ik o.a. af als Master jeugdzorg en als coach. Blijven leren en ontwikkelen is een persoonlijk motto.

Met veel motivatie en plezier geef ik trainingen. Tijdens het ontwerpen, op basis van de opdracht, wordt de training het product van de vraag van de opdrachtgever en van mijn deskundigheid – op inhoud rekening houdend met de benodigde competenties, het wettelijk kader en wetenschappelijke inzichten. Tijdens de trainingen beweeg ik mee met de verwachtingen en leervragen van de deelnemers. Deelnemers geven me terug dat ik interactief goed kan meebewegen en in kan spelen op hun vragen. Daarmee wordt het ook hun training.

Mijn uitdaging is dat de aanpak van ouderenmishandeling in de toekomst net zo veel aandacht krijgt als de aanpak van kindermishandeling.

Ik ben voorzitter van de Stichting Aanpak Ouderenmishandeling.

Daarnaast ben ik beleidsadviseur en pedagogisch – en VVE coach in een klein kinderdagverblijf en werk ik met de directie en het team aan de pedagogische kwaliteit.

Woorden die bij mij passen:
Deskundig, veilig, respectvol, uitnodigend, flexibel, doelgericht, praktijkgericht, gepassioneerd

Ervaring

Ik heb kennis van en ervaring met:

 • De ontwikkeling en uitvoering van trainingen, waarin aandacht voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, Voor vele beroepsgroepen  en voor vrijwilligers.
 • Het coachen op persoonlijk en teamniveau, in trainingstrajecten.
 • Het geven van beleidsadvies bij gemeentes en organisaties bij implementatie van de wet meldcode.
 • Het vertalen van actuele ontwikkelingen naar producten (tools en trainingen) op een strategisch, tactisch en uitvoerend niveau in organisaties.
 • Het ontwikkelen en begeleiden van multidisciplinaire netwerken van aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samenwerking en certificering

Ik werk zelfstandig, maar ook samen met collega-trainers en -adviseurs. Ik werk samen in de volgende netwerkverbanden:

 • SAOM – Met Marleen Blokker, Kristin Gerritse en Erna Vinke werk ik samen in SAOM, de stichting aanpak ouderenmishandeling (www.SAOM.nl).
 • PTAH – In een netwerk van zelfstandig gevestigde trainers willen we een trainingsaanbod doen voor (aankomende) aandachtfunctionarissen huiselijk geweld (www.platformtrainersaandachtsfunctionarissen.nl)
 • LPBO – Het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO)  heeft als doel ouderenmishandeling te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Het LPBO bestaat uit beleidsmakers(o.a. VWS), medewerkers Veilig Thuisuitvoerders en andere betrokkenen bij de bestrijding van ouderenmishandeling.
 • CRKBO – De VeerKRACHT is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerde instelling en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor is de VeerKRACHT vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW).
 • Hobeon – ik ben een bij Hobeon geregistreerde trainer voor het geven van gecertificeerde trainingen aan aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.hobeon.nl). Dit zijn drie daagse trainingen op basis van het competentieprofiel van de LVAK.
 • Aicha coaching en training –   Ik werk veel samen met mijn oud collega Aicha el Ouardani. Samen kunnen we grotere opdrachten aannemen en via intervisie en uitwisseling houden we elkaar scherp.
 • MT works – Sylvia Monten is trainingsacteur en communicatie deskundige. Zij laat als acteur gedrag zien om te oefenen en geeft vanuit haar rol of buiten haar rol feedback en tips aan de deelnemers (www.groeicirkel.nu)

veerkracht-logo4
Over de naam De VeerKRACHT 
De VeerKRACHT staat voor:

 • de spankracht die ik (nodig) had toen ik vanuit een betaalde baan ZZP-er werd
 • mijn drive om anderen hun eigen VeerKRACHT te laten vinden of om anderen te helpen hun VeerKRACHT te versterken zodat ze sterk(er) in het leven kunnen staan
 • een knipoog naar mijn vier mannen van der Veer, die mijn leven elke dag kleur geven en mijn VeerKRACHT versterken.
Marjanne-van-Esveld