Training aanpak kindermishandeling

Per jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Er is maar één iemand nodig om de cirkel van verwaarlozing of mishandeling te doorbreken. Bij een vermoeden van kindermishandeling kom je in actie.  Altijd! In deze training van één dag krijg je voldoende kennis en vaardigheden aangereikt om te onderzoeken of je met situaties van kindermishandeling te maken hebt. Je leert om met collega’s, de aandachtsfunctionaris en ouders te onderzoeken of de signalen zorgelijk zijn. Daarbij oefenen we ook om in gesprek te gaan en deze zorgen te delen met de ouders.

Cirkel doorbreken

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed. Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Dit zijn bijvoorbeeld onderwijzers, pedagogisch medewerkers, welzijnswerkers. Zij zijn verplicht de stappen van de meldcode te volgen. Met kennis van signalen en de stappen van de meldcode kan kindermishandeling vroegtijdig gesignaleerd worden. En kan hulp worden geboden.

Doelgroep:
Beroepskrachten in onderwijs, kinderopvang, welzijnsinstellingen, jeugdgezondheidszorg, verpleegkundigen, pedagogisch adviseurs, sociaal werkers in jeugd- en wijkteams.

Programma en resultaat

Programma van de training:
In de training wordt gedurende één dag (6,5 uur) gewerkt aan een mix van kennis en kunde.

Ochtend

 • Kennis over kindermishandeling, vormen, prevalentie, risicofactoren, gevolgen;
 • Normen, waarden en dilemma’s
 • Signalen, signaleren en het signaleringsproces;
 • Werken met de (aangescherpte) meldcode;
 • Handelingsmogelijkheden: samenwerken met Veilig Thuis en andere ketenpartners;
 • Werken met eigen casuïstiek, te toetsen aan de meldcode en de handelingsmogelijkheden.
 • Middag (m.m.v. trainingsacteur)

Verslaglegging

 • Signaleringsoefening “is er iets aan de hand. wat is mijn verantwoordelijkheid”;
 • Aandachtspunten bij gesprekken met ouders en jongeren
 • Gespreksvaardigheden en motiveren bij zorgelijke situaties
 • Gespreksvoering (gekoppeld aan de eigen casuïstiek en eigen leerdoelen)

Resultaat: Deelnemers aan de training:

 • Hebben kennis van de verschillende vormen van kindermishandeling;
 • Hebben inzicht hoe hun eigen normen, waarden en dilemma’s een rol spelen in het signaleringsproces;
 • Kunnen in een vroegtijdig stadium zorgen signaleren;
 • Kennen de eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • Handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Kunnen de bevindingen van de stappen van de meldcode documenteren;
 • Kunnen door hun attitude , bejegening en gespreksvaardigheden de ouder of jongere uitnodigen tot een gesprek;
 • Kunnen hun zorgen delen bespreken met de ouder of jongere.

Praktisch

Aantal deelnemers: 12-15

Duur van de training: Een dag van 6,5 uur
Accreditatie SKJ/Registerplein/V&VN

Locatie: Incompany training of online (mede afhankelijk van de corona maatregelen) 

Aanwezigheid: 100% aanwezigheid

Maatwerk:  De training kan op maat gemaakt worden gemaakt

Belangstelling?
Contactformulier of direct aanmelden

andere foto van jou erbij
andere foto van jou erbij