Over VeerKRACHT

Ik ben Marjanne, trainer, coach en adviseur. Sinds 2015 werk ik zelfstandig onder de naam VeerKRACHT.

Ik geef trainingen over de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling.

Als verpleegkundige in een groot binnenstad ziekenhuis werd ik veel geconfronteerd met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het kwam hard binnen, want ik zag concreet dagelijks hoeveel het uit kan maken waar je wieg staat en welke impact onveiligheid thuis heeft.

Mijn missie werd om een steentje bij te dragen in het stoppen van huiselijk geweld, en daarbij een bijdrage te leveren aan welzijn en ontwikkeling van ieder kind, van ieder mens.

Na diverse functies in de gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, geef ik sinds 2003 trainingen over de aanpak huiselijk geweld. Vanaf 2008 was ik tevens projectleider voor de preventieve taken van de jeugdzorg bij JSO in Gouda en had daarbij o.a. de taak om de meldcode te implementeren. Ik weet mijn praktische werkervaring uit de verpleging, kinderopvang, onderwijs, trainingswerken coaching te combineren met theoretische kennis. Ik heb ook een gedegen theoretische achtergrond. Zo studeerde ik o.a. af als Master jeugdzorg en als coach. Blijven leren en ontwikkelen is een persoonlijk motto.

Met veel motivatie en plezier geef ik trainingen. Tijdens het ontwerpen, op basis van de opdracht, wordt de training het product van de vraag van de opdrachtgever en van mijn deskundigheid – op inhoud rekening houdend met de benodigde competenties, het wettelijk kader en wetenschappelijke inzichten. Tijdens de trainingen beweeg ik mee met de verwachtingen en leervragen van de deelnemers. Deelnemers geven me terug dat ik interactief goed kan meebewegen en in kan spelen op hun vragen. Daarmee wordt het ook hun training.

Mijn uitdaging is dat de aanpak van ouderenmishandeling in de toekomst net zo veel aandacht krijgt als de aanpak van kindermishandeling.

Ik ben voorzitter van de Stichting Aanpak Ouderenmishandeling.

Daarnaast ben ik beleidsadviseur en pedagogisch – en VVE coach in een klein kinderdagverblijf en werk ik met de directie en het team aan de pedagogische kwaliteit.

Woorden die bij mij passen:
Deskundig, veilig, respectvol, uitnodigend, flexibel, doelgericht, praktijkgericht, gepassioneerd