Met aandacht meer veerkracht

Marja Schokker

Over Marja Schokker


 

Marja kent van jongs af aan de nieuwsgierigheid naar hoe zij met haar haar gedachten (haar Mind) en gevoeligheden in haar dagelijks leven om kan gaan. Steeds werd zij op het spoor van meditatie gezet, door vrienden, kennissen, coaches, haar reizen in Azië, hulpverleners, masseurs J of zomaar passanten in haar leven. 

Na 7 jaar lichaamswerk en yoga-beoefening is zij in  2006 gestart met mediteren bij Dingeman Boot in Zwolle . Ze is  gegrepen door de kracht ervan. In 2010 heeft zij een  Mindfulness-training gevolgd en zag de voordelen en het positieve effect van een gestructureerd trainingsprogramma. Vandaaruit ontstond de drive om andere mensen kennis te laten maken met het beoefenen van mindfulness en compassie. Ten grondslag hieraan haar diepe wens dat ieder mens geluk en gemak mag ervaren in zijn leven. 

Sinds 2012 geeft zij mindfulnesstrainingen  en begeleidt zij een meditatiegroep bij  Stichting Vipassana Zwolle. Vanaf 1997 is Marja werkzaam in de verslavingszorg, eerst als maatschappelijk werker en sociotherapeut, vervolgens als beleidsmedewerker en  vanaf 2010 traint  en coacht zij hulpverleners binnen de verslavingszorg. Onderwerpen zijn gespreksvaardigheden, persoonlijke effectiviteit , omgaan met grensoverschrijdend gedrag, krachtgericht werken, huiselijk geweld en suïcidepreventie. 

Marja heeft  een  gezin,  partner en twee zonen, en ervaart ook hier dagelijks de uitdaging, in het midden van de gezinshectiek,  mindfulness en compassie te beoefenen. 

“Mindfulness en compassiemeditatie  heeft me inzicht gegeven in hoe ik met gevoelens, gedachten of dagelijkse situaties omga. Dat de manier die ik mezelf eigen had gemaakt, juist stress en klachten verhogend. Open en milde aandacht hebben voor de dagelijkse ervaringen geeft  me meer innerlijke ruimte, maakt me losser van automatisch patronen en het helpt me meer helpend  te reageren en te handelen. 

Door het ontwikkelen compassie voor mezelf en anderen, wordt mij steeds helder welke innerlijke hulpbronnen er zijn en hoe ik deze voelbaar aanwezig kan laten zijn in contact met mezelf en met andere mensen"