Met aandacht meer veerkracht

Marja Schokker

Veerkracht

Een definitie van Veerkracht uit het woordenboek is; 

"Het vermogen om interne en externe mogelijkheden aan te boren om met een probleem om te gaan en de draad weer op te pakken".

Deze definitie sluit aan bij hoe ik kijk naar Veerkracht, het meebewegen met de veranderlijkheid van het leven, wat soms vreugdevol, soms zijn gangetje gaat en soms pijnlijk is. Door het ontwikkelen van een open mind en het vergroten van kwaliteiten als, opmerkzaamheid, mildheid, compassie ontstaat er vanzelf meer Veerkracht. Het mooie is, dat deze kwaliteiten in ieder mens aanwezig zijn, we hoeven ze alleen maar regelmatig aandacht te geven. Alsof je de plantjes water geeft, dan komen ze vanzelf tot bloei.

Met name in onze westerse cultuur vergeten we vaak aandacht te besteden aan deze kwaliteiten. De aandacht is vooral gericht op verbetering, resultaat, meer van alles, prestatie.. Hierdoor kun je vaak het gevoel hebben te kort te schieten en niet goed genoeg te zijn. En ontstaat er stress.

 Het ontwikkelen van Veerkracht illustreert zich mooi in het onderstaande verhaal van een oude indiaan.

"Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan aan zijn kleinzoon over de strijd die zich binnenin mensen afspeelt. Hij zei: “Mijn zoon, de strijd gaat tussen twee ‘wolven’ binnen ieder van ons. Bij de ene wolf is er woede, afgunst, jaloersheid, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugen, valse trots, superioriteit en ego. En bij de andere wolf is er vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, trouw, medeleven, grootmoedigheid, waarheid, compassie en geloof.”

De kleinzoon dacht er even over na en vroeg dan aan zijn grootvader: “Welke wolf wint?” De oude Cherokee antwoordde eenvoudig: “Diegene die jij voedt”.